Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook do pracy z serwerem pocztowym KoperNET'u

Uwaga ! Jeśli posiadasz login i hasło możesz już korzystać z poczty w sieci KoperNET - kliknij tutaj !!!

Uruchamiamy program Microsoft Outlook. Jeśli nie mamy jeszcze skonfigurowanej poczty po chwili pojawia się poniższe okienko, w które należy wpisać swoje dane - bądź imię i nazwisko lub pseudonim. Jeśli probowaliśmy już wcześniej konfigurować pocztę lub planujemy dodać konto kopernetowe do istniejących należy wybrać tu co należy kliknąć/wybrać

Następnie należy podać adres email, którym się domyślnie posługujemy(jeśli mamy więcej niż jedno konto. W normalnej sytuacji wpisujemy nasz poprawny adres kopernetowy, np. jola@kopernet.org

Wprowadzamy adres serwera pocztowego kopernetu: do wysyłania jak i odbierania używamy scarab.kopernet.org Wpisujemy te parametry tak jak pokazano to na poniższym screenie.

W następnym kroku podajemy nazwę użytkownika jaką posiadamy na serwerze scarab. Możemy podać również hasło. Jeśli je go nie podamy program Outlook będzie się o nie pytał każdorazowo kiedy klikniemy na Wyślij odbierz pocztę Może to być niewygodne, aczkolwiek przydatne jeśli nie chcemy, aby ktoś sprawdzał naszą poczte w czasie naszej nieobecności. Po edycji klikamy Dalej.

Poniższe okienko sygnalizuję zakończenie konfiguracji ustawień serwera pocztowego. Po jego zamknięciu możemy uruchomić program pocztowy Microsoft Outlook i rozpocząć odbieranie i wysłanie emaili.

Poniższe dodatkowe opcje konfiguracyjne pomagają w znaczący sposób zwiększyć bezpieczeństwo połączeń pocztowych z serwerem scarab.kopernet.org
Uruchamiamy program pocztowy Outlook Express. Następnie wybieramy z menu Narzędzia pole konta

Następnie wybieramy konto kopernetowe (scarab.kopernet.org) oraz klikamy Właściwości

Klikamy zakładkę zaawansowane i zaznaczamy pola dla poczty przychodzącej i dla poczty wychodzącej, aby wymagały bezpiecznego połączenia SSL tak jak pokazano to poniżej. Po dokonaniu zmian klikamy Zastosuj/OK

Jeśli w momencie wysyłania bądź odbierania poczty pojawia się następujący komunikat przejdz do tej strony