Konfiguracja dostępu do internetu przez serwer proxy


Aby połączenie z serwisami www działało poprawnie należy skonfigurować dostęp przez serwer proxy. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę internetową i wybieramy Narzędzia-> Opcje internetowe

W następnym kroku ukazuje się okienko, w którym wybieramy zakładkę Połączenia oraz klikamy myszą na przycisk Ustawienia sieci LAN

W polu Serwer proxy zaznaczamy opcję, które są wskazane strzałkami. Wpolu Adres wpisujemy wartość proxy.kopernet.org natomiast w polu Port: 8080

W ostatnim kroku określamy wyjątki użycia serwera proxy. We wskazanym polu należy umieścić *.kopernet.org. Osoby posiadające na swoim własnym komputerze serwer www mogę również dopisać po średniku localhost. Następnie klikamy OK bądź Zastosuj we wszystkich otwartych okienkach konfiguracji.

Prawidłowe działanie połączenia i ustawień proxy możemy szybko sprawdzić wchodząc na portale: www.onet.pl, www.wp.pl i www.kopernet.org - Jeśli strona domowa kopernetu działa, jak również działa któryś z portali to wszystko skonfigurowaliśmy poprawnie